Jos elämäsi kaipaa syvyyttä, ota siitä pohja pois!
Julkari.fi: The Heisenberg uncertainty principle as an endogenous equilibrium property of stochastic optimal control systems in quantum mechanics

Tutkimuksessa johdetaan kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaate stokastisen optimoinnin avulla. Tämä mahdollistaa epätarkkuusperiaatteen liittämisen termodynaamisen tasapainon yleiseksi ominaisuudeksi. Stokastisen optimoinnin näkökulmasta Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta on luonnollista tarkastella gradienttirakenteisen stokastisen prosessin ominaisuutena. Erityisesti osoitetaan nelivektoreiden (tapahtuma ja neliliikemäärä) kovarianssin häviämättömyys Minkowskin avaruudessa. Esitettävä epätarkkuusperiaatteen tulkinta poikkeaa Werner Heisenbergin alkuperäisestä tulkinnasta ja korostaa realismia ja objektivismia. https://www.julkari.fi/handle/10024/140542

The Heisenberg Uncertainty Principle as an Endogenous Equilibrium Property of Stochastic Optimal Control Systems in Quantum Mechanics

We provide a natural derivation and interpretation for the uncertainty principle in quantum mechanics from the stochastic optimal control approach. We show that, in particular, the stochastic approach to quantum mechanics allows one to understand the uncertainty principle through the “thermodynamic equilibrium”. A stochastic process with a gradient structure is key in terms of understanding […]

Julkari.fi: Quantum Mechanics can be understood through stochastic optimization on spacetimes

Kvanttimekaniikan järjestelmä on perustunut postulaatteihin. Ottamalla lähtökohdiksi joukko tunnustettuja fysiikan ja matematiikan perusteita lähtien klassisesta mekaniikasta voidaan stokastinen säätöteorian menetelmin päätyä yhtäpitävään esitykseen. Tarkastelu tapahtuu suhteellisuusteorian viitekehyksessä. Aika-avaruuden ominaisuudet yhdessä invarianssin ja lineaarisuuden vaatimusten kanssa synnyttävät asetelman, jossa säätöteorian soveltaminen tuottaa jo aiemmin tunnetun Stueckelbergin yhtälön, josta kuuluisat sähköttäjän ja Schrödingerin yhtälöt voidaan johtaa. Tuloksena […]

Semi‐automated International Cartilage Repair Society scoring of equine articular cartilage lesions in optical coherence tomography images

Background Arthroscopic optical coherence tomography (OCT) is a promising tool for the detailed evaluation of articular cartilage injuries. However, OCT‐based articular cartilage scoring still relies on the operator’s visual estimation. Objectives To test the hypothesis that semi‐automated International Cartilage Repair Society (ICRS) scoring of chondral lesions seen in OCT images could enhance intra‐ and interobserver […]

Ultrasound Arthroscopy of Hip in Treatment of Osteochondritis Dissecans

An ultrasound arthroscopy (UA) technique is a promising tool for the evaluation of the articular cartilage during arthroscopic examination. However, the applicability of UA for the evaluation of the hip joint is unknown. We describe a UA assessment of a patient with osteochondritis dissecans at the femoral head. An ultrasound catheter designed for intravascular imaging […]

Finite difference time domain model of ultrasound propagation in agarose scaffold containing collagen or chondrocytes

Measurement of ultrasound backscattering is a promising diagnostic technique for arthroscopic evaluation of articular cartilage. However, contribution of collagen and chondrocytes on ultrasound backscattering and speed of sound in cartilage is not fully understood and is experimentally difficult to study. Agarose hydrogels have been used in tissue engineering applications of cartilage. Therefore, the aim of this study was to simulate the propagation of high frequency ultrasound (40 MHz) […]