Jos elämäsi kaipaa syvyyttä, ota siitä pohja pois!

Julkari.fi: Quantum Mechanics can be understood through stochastic optimization on spacetimes

Kvanttimekaniikan järjestelmä on perustunut postulaatteihin. Ottamalla lähtökohdiksi joukko tunnustettuja fysiikan ja matematiikan perusteita lähtien klassisesta mekaniikasta voidaan stokastinen säätöteorian menetelmin päätyä yhtäpitävään esitykseen. Tarkastelu tapahtuu suhteellisuusteorian viitekehyksessä. Aika-avaruuden ominaisuudet yhdessä invarianssin ja lineaarisuuden vaatimusten kanssa synnyttävät asetelman, jossa säätöteorian soveltaminen tuottaa jo aiemmin tunnetun Stueckelbergin yhtälön, josta kuuluisat sähköttäjän ja Schrödingerin yhtälöt voidaan johtaa. Tuloksena on päätelmien ketju, jossa kvanttimekaniikka rakentuu analyyttisena jatkumona. Samalla selittyvät imaginaariset operaattorit. Tulokset tukevat kvanttimekaniikan tilastollista tulkintaa ja klassista ajatusta luonnon prosessien optimaalisuudesta.

https://www.julkari.fi/handle/10024/139049