Jos elämäsi kaipaa syvyyttä, ota siitä pohja pois!

Julkari.fi: The Heisenberg uncertainty principle as an endogenous equilibrium property of stochastic optimal control systems in quantum mechanics

Tutkimuksessa johdetaan kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaate stokastisen optimoinnin avulla. Tämä mahdollistaa epätarkkuusperiaatteen liittämisen termodynaamisen tasapainon yleiseksi ominaisuudeksi. Stokastisen optimoinnin näkökulmasta Heisenbergin epätarkkuusperiaatetta on luonnollista tarkastella gradienttirakenteisen stokastisen prosessin ominaisuutena. Erityisesti osoitetaan nelivektoreiden (tapahtuma ja neliliikemäärä) kovarianssin häviämättömyys Minkowskin avaruudessa. Esitettävä epätarkkuusperiaatteen tulkinta poikkeaa Werner Heisenbergin alkuperäisestä tulkinnasta ja korostaa realismia ja objektivismia.

https://www.julkari.fi/handle/10024/140542